Невработени лица според место на живеење ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/90e2c849-000a-48dd-9ba3-37583df5d92f/resource/971abb44-c995-4dc6-abd0-d662d9b93d3c/download/nevrabotenipregled_2019.xls

Од апстрактот на податочниот сет

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според место на живеење состојба 2019, 2020

Извор: Невработени лица според место на живеење (град, село) состојба 2019, 2020

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 22, 2020
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според место на живеење (град, село) состојба 2019
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-12-02T12:29:20.390715