Невработени лица според место на живеење (град, село) состојба 2018

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според место на живеење состојба 2018

Прегледи

130

Преземања

63

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Невработени лица според место на живеење (град, село) состојба 2018
Опис

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според место на живеење состојба 2018

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
  • Региони и градови
Одржувач Марина Зафировска
Е-пошта на одржувачот marina.zafirovska@avrm.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus