Невработени лица според национална припадност ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/886f41ca-fe36-46c2-bb2a-3452de2df179/resource/e0fd834d-ee68-4372-9f0d-4b07b8f1ef7d/download/nevrabotenisporednacionalnost_201809.xls

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност состојба 30.09.2018

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 20, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 24, 2019
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според национална припадност состојба 30.09.2018
Опис Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност состојба 30.09.2018
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-12-26T09:28:57.109099