Невработени лица според национална припадност состојба 2018

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност состојба 2018

Прегледи

50

Преземања

32

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Невработени лица според национална припадност состојба 2018
Опис

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според национална припадност состојба 2018

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
  • Население и општество
Одржувач Марина Зафировска
Е-пошта на одржувачот marina.zafirovska@avrm.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus