Најчести фактори за сообраќајни несреќи од 2010 до 2017

Најчести фактори за сообраќајни несреќи

Прегледи

48

Преземања

31

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Најчести фактори за сообраќајни несреќи од 2010 до 2017
Опис

Најчести фактори за сообраќајни несреќи

Категорија/тема
  Одржувач Никица Петрушевски
  Е-пошта на одржувачот kontakt@moi.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција на секои три месеци
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus