xlsx Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/99732418-eade-42df-a402-c19b461a1cd1/resource/f9ae9319-e96e-41a1-827e-0fcc84552f7d/download/-.xlsx

xlsx

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Април 5, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 20, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис xlsx
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:10:16.066899