РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/b348a53f-cfa2-4afa-b166-76e1bd47675f/resource/34129442-3483-456b-80ff-8b544b0ce7f6/download/-.xlsx

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ МАСЛА

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Април 5, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ МАСЛА
Опис РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ МАСЛА
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација