Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Прегледи

20

Преземања

5

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила
Опис

Електронска евиденција на овластени технички служби врз основа на законот за возила

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2743
  Фреквенција постојано се ажурира
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2743
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus