Евиденција на дневни центри за деца со посебни потреби

Евиденцијата содржи податоци за дневните центри за деца со посебни потреби

Прегледи

47

Преземања

30

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Евиденција на дневни центри за деца со посебни потреби
Опис

Евиденцијата содржи податоци за дневните центри за деца со посебни потреби

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Магдалена Панчевска
Е-пошта на одржувачот mpancevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 11-12-2018
Локација Македонија
Modified 11-12-2018
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus