xlsx Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/c50be66a-497a-4f1f-9edc-ba912cf277a8/resource/ef77f647-f348-4f79-b498-0be2954639d1/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Движење на криминалот по сектори за внатрешни работи

Извор: Движење на криминалот по сектори за внатрешни работи од 2010 до 2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 7, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име xlsx
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:16:25.627861