Сумарен извештај-деца по тип на установа и општина

Табелата содржи податоци за број на деца по општина и вид на установа во која се згрижени

Прегледи

61

Преземања

7

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Сумарен извештај-деца по тип на установа и општина
Опис

Табелата содржи податоци за број на деца по општина и вид на установа во која се згрижени

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Анка Стојковска
Е-пошта на одржувачот astojkovska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 25-03-2019
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus