Странски директни инвестиции во Република Македонија од избрани земји (во милиони евра)

Странски директни инвестиции во Република Македонија од избрани земји по земја (во милиони евра на квартално од 2010 до 2017 и на годишно ниво од 2003 до 2017) според податоците од НБРМ

Прегледи

18

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Странски директни инвестиции во Република Македонија од избрани земји (во милиони евра)
Опис

Странски директни инвестиции во Република Македонија од избрани земји по земја (во милиони евра на квартално од 2010 до 2017 и на годишно ниво од 2003 до 2017) според податоците од НБРМ

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus