Спроведени активности по огласи мај 2020

URL: http://data.gov.mk/dataset/e52602ee-f230-408a-a6eb-d469e1321350/resource/c58402be-71a2-441e-b379-4cf3ac615751/download/-2020.xlsx

Спроведени активности по огласи мај 2020

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јуни 12, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Спроведени активности по огласи мај 2020
Опис Спроведени активности по огласи мај 2020
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација