Споредбена статистика - сообраќај 2017 и 2018 година

сообраќај 2017 и 2018 година

Прегледи

9

Преземања

9

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Споредбена статистика - сообраќај 2017 и 2018 година
Опис

сообраќај 2017 и 2018 година

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Никица Петрушевски
Е-пошта на одржувачот kontakt@moi.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus