Список на народни кујни

Списокот содржи информации за народните кујни при подрачните ЦСР

Прегледи

41

Преземања

35

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Список на народни кујни
Опис

Списокот содржи информации за народните кујни при подрачните ЦСР

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Милица Коцевска
Е-пошта на одржувачот mkocevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus