Годишен буџет на Управата за јавни приходи за ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/88a93d77-6ec9-45b1-92eb-519e10363118/resource/7bf1e17d-7883-46d2-b3db-4ff1d5c62433/download/-2019.pdf

Од апстрактот на податочниот сет

Годишен буџет на Управата за јавни приходи за 2019 година

Извор: Буџет на УЈП за 2019 година

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 30, 2020
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Годишен буџет на Управата за јавни приходи за 2019 година
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација