Буџет на УЈП за 2019 година

Годишен буџет на Управата за јавни приходи за 2019 година

Прегледи

0

Преземања

5

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Буџет на УЈП за 2019 година
Опис

Годишен буџет на Управата за јавни приходи за 2019 година

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Стефанија Јовиќевиќ
Е-пошта на одржувачот Stefanija.Jovikjevikj@ujp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/1564
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 30-10-2020
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus