Буџет на ДПИ 2020

URL: http://data.gov.mk/dataset/9a7fb878-4c6e-42f6-a4b2-02dfddb89908/resource/e4b1b281-2e68-42ae-9cde-d439f393b582/download/-2020.xlsx

Буџет на ДПИ 2020

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Буџет на ДПИ 2020
Опис Буџет на ДПИ 2020
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација