Буџет на ДКСК

URL: http://data.gov.mk/dataset/cdb8b767-cfa1-4925-8bf9-955932ad4bba/resource/c3f9d2b6-c4a1-4be4-8a68-4580c491963b/download/-2020.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Буџет на ДКСК во денари

Извор: budjet-dksk

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 30, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Буџет на ДКСК
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација