Бруто и нето плати (апсолутни износи и годишни стапки на раст)

Бруто и нето плати (апсолутни износи и годишни стапки на раст) на квартално и месечно ниво од 2008 до 2017 година а на годишно ниво од 2002 до 2017 година

Прегледи

32

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Бруто и нето плати (апсолутни износи и годишни стапки на раст)
Опис

Бруто и нето плати (апсолутни износи и годишни стапки на раст) на квартално и месечно ниво од 2008 до 2017 година а на годишно ниво од 2002 до 2017 година

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus