Време на процесирање на транзитни документи на граница

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

Прегледи

26

Преземања

11

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Време на процесирање на транзитни документи на граница
Опис

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Транспорт
Одржувач Оливера Чаловска
Е-пошта на одржувачот olivera.calovska@customs.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација http://www.carina.mk/index.php/mk/za-nas-mk/publikacii-i-godishni-izveshrtai/statistika-mk/stat1
Фреквенција на секои три години
Извор http://www.carina.mk/index.php/mk/za-nas-mk/publikacii-i-godishni-izveshrtai/statistika-mk/stat1
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 31-01-2019
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus