Регистар на вработени во јавниот сектор 2017 ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/ce413ee5-e2f9-4d99-895b-d300cde0b970/resource/f265dab5-64ac-473f-85d8-e79607fb42b1/download/-2017-.xlsx

Регистар на вработени во јавниот сектор 2017 со структура на податоците

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Март 29, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 21, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар на вработени во јавниот сектор 2017 со структура на податоците
Опис Регистар на вработени во јавниот сектор 2017 со структура на податоците
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:37:33.063911