xlsx Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/f8be99f8-7f99-49da-837f-b5f1d30b88bf/resource/ff7e3da3-d553-4394-a72f-44354aa1ac7a/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Вкупно економски и организиран криминал

Извор: Вкупно економски и организиран криминал од 2010-2017 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 18, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 6, 2018
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име xlsx
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:15:31.289219