Бездомни кучиња

Одобрени прифатилишта за бездомни кучиња

Прегледи

41

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Бездомни кучиња
Опис

Одобрени прифатилишта за бездомни кучиња

Категорија/тема
  Одржувач Виолета Душкоска, Анушка Цветковска
  Е-пошта на одржувачот vdushkoska@fva.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus