БДП по расходен метод

БДП по расходен метод (годишни реални стапки на раст, во %) од 2001 до 2017

Прегледи

5

Преземања

3

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов БДП по расходен метод
Опис

БДП по расходен метод (годишни реални стапки на раст, во %) од 2001 до 2017

Категорија/тема
 • Економија и финансии
 • Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus