Водич за царинење на стоки

Водич за царинење на стоки

Прегледи

121

Преземања

150

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Водич за царинење на стоки
Опис

Водич за царинење на стоки

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Оливера Чаловска
Е-пошта на одржувачот olivera.calovska@customs.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со http://www.carina.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/presmetka-na-davacki-mk/carinska-tarifa-mk/1249-carinska-tarifa-mk
Документација http://www.carina.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/presmetka-na-davacki-mk/carinska-tarifa-mk/1249-carinska-tarifa-mk
Фреквенција годишно
Извор http://www.carina.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/presmetka-na-davacki-mk/carinska-tarifa-mk/1466-vodic-carinenje-stoki-mk
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus