Невработени лица според место на живеење ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/90e2c849-000a-48dd-9ba3-37583df5d92f/resource/3728344b-fa11-47d5-ad49-b4145205ce06/download/nevrabotenipregled_2020.xls

Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според место на живеење

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 2, 2020
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Невработени лица според место на живеење (град, село) состојба 2020
Опис Невработени лица (активни баратели на работа) евидентирани во АВРМ-Центар за вработување, според место на живеење
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-12-02T12:29:24.377290