Регистар на здруженија на граѓани од областа ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/862ad12c-6ce1-4fc7-adba-00256256d710/resource/53314181-3616-499a-8d7f-41c7bbbcf6fb/download/registarzdruzenijagraganisocijalnazastita20190109.csv

Регистарот содржи податоци за здруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита (НВО)

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 9, 2019
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Creative Commons CCZero
Име Регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита
Опис Регистарот содржи податоци за здруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита (НВО)
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:38:20.408948