Неименуван ресурс

URL: http://data.gov.mk/dataset/d795eb49-2799-4f27-a134-f2dafe8b08b4/resource/00db6e43-1bda-4a76-8186-a1d13b655e76/download/portal-2010-2019-finalna-verzija-2.xls

Од апстрактот на податочниот сет

ЗБИРНА АНАЛИЗА ЗА ВКУПНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ПО ОБЛАСТИ И СЕКТОРИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА

Извор: ЗБИРНА АНАЛИЗА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 18, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 16, 2020
Креирано на непознат
Формат XML
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација