ЗБИРНА АНАЛИЗА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА

ЗБИРНА АНАЛИЗА ЗА ВКУПНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ПО ОБЛАСТИ И СЕКТОРИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА

Прегледи

0

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов ЗБИРНА АНАЛИЗА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА
Опис

ЗБИРНА АНАЛИЗА ЗА ВКУПНИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ПО ОБЛАСТИ И СЕКТОРИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2019 ГОДИНА

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Диме Гаштарски
Е-пошта на одржувачот kontakt@moi.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus