Започнати постапки кои продолжиле во 2017 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/fba0ec58-63fc-4358-b28e-a89904d0f601/resource/a66f8f42-b831-4424-aeaa-a1218a26ecf3/download/-2017.xlsx

Започнати постапки кои продолжиле во 2017

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 18, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Започнати постапки кои продолжиле во 2017
Опис Започнати постапки кои продолжиле во 2017
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:02:10.402753