Закони по кои што постапува ДПИ

Закони по кои што постапува ДПИ

Прегледи

36

Преземања

17

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Закони по кои што постапува ДПИ
Опис

Закони по кои што постапува ДПИ

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
Одржувач Ирина Блажевска
Е-пошта на одржувачот irina.gligorova@dpi.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 09-05-2019
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus